Toepassingen in de bouw

Ecobouw Nederland wil haar missie bereiken door het toepassen van biobased en natuurlijke bouwmaterialen, -producten en -bouwconcepten te bevorderen. In alle geledingen van de bouw: van producenten tot eindgebruikers en van ontwikkelaars tot de onderhoudsman.

Speerpunten

Hiervoor zijn in navolging van de Green Deal Biobased Bouwen (2013-2015) drie speerpunten voor biobased en natuurlijke bouwmaterialen, producten en bouwconcepten aangewezen:

  • Ontwikkelen en versterken van de markt;
  • Bevorderen en ontwikkelen van kennis;
  • Verankering in de wet- en regelgeving.

Actieve kennisdeling

Voor de realisatie van deze drie speerpunten maakt Ecobouw Nederland gebruik van de resultaten en inzichten die uit de Green Deal Biobased Bouwen naar voren zijn gekomen, in combinatie met inzichten van alle stakeholders in de bedrijfstak. Ecobouw Nederland werkt hierbij in een open source gedachte, kennisdeling op een actieve wijze is hierbij het uitgangspunt, alleen dan kunnen wij grote stappen zetten.

Uitnodiging tot deelname

Ecobouw Nederland staat open voor iedere relevante partij die gelijke uitgangspunten heeft, zowel nationaal als internationaal. Wij nodigen iedere partij c.q. firma uit om gezamenlijk, op duurzame wijze, met ons aan deze missie te werken. Middels een donateurschap kunnen we samen onze missie promoten en ons profileren in de bouwwereld.

slaapkamer van Home

MISSIE EN VISIE