Een urgente missie

Stichting Ecobouw Nederland is opgericht om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, -producten en -bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en te optimaliseren.

Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in een zo kort mogelijke termijn dient te veranderen. De bouwwereld moet, van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen, veranderen in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door de wereldwijde bevindingen rondom de veranderingen van het leefklimaat die de huidige maatschappij bedreigen.

Dit zijn de hoofdpunten in Parijs 2015 (artikel NOS)    

Visie op ecologische footprint

Ecobouw Nederland heeft als doel de bouwwereld blijvend om te vormen in een circulair denkende bouwwereld, gebaseerd op biobased en natuurlijke grondstoffen die op een duurzame wijze geteeld en gewonnen worden.

Hierbij is het doel om de ecologische footprint van de activiteiten in de gebouwde omgeving uiteindelijk neutraal te maken en daarmee de natuurlijke grondstoffen niet uit te putten.

Comfort, gezondheid en veiligheid, voor de gebruiker van de gebouwen, staan voorop in de visie van Ecobouw Nederland. Alles volgens de benadering dat hierbij de maatschappelijke-, ecologische- en economische waarden in duurzaam evenwicht zijn.

WERKWIJZE EN KENNISDELEN