Fred van der Burgh - bestuurslid

Ontwikkelen en ontsluiten van kennis voor toepassing in de praktijk.

Mijn achtergrond is bosbouw en planologie. Dat geeft al aan dat mijn belangstelling uitgaat naar duurzame, milieuvriendelijke oplossingen voor het produceren en toepassen van natuurlijke materialen in een gezonde omgeving. Via het product hout ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de ecologische en biobased bouwwereld.

Mijn passie ligt in het ontwikkelen en ontsluiten van kennis voor toepassing in de praktijk. Altijd met duurzaamheid en samenwerking als uitgangspunt. Daarnaast het transparant maken en communiceren van de milieu impact van (bouw-)materialen.

Deze passie komt goed tot uiting in het werk voor Agrodome, waar wij de penvoerder van de Green Deal Biobased Bouwen waren. In deze Green Deal bogen ruim 40 bedrijven, organisaties en overheden zich over vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving, communicatie, scholing en marketing. Samen met een groep enthousiaste en betrokken mensen is daarna EcoBouw Nederland opgericht. Met EcoBouw Nederland hoop ik de volgende stap, opschaling van biobased en ecologisch bouwen te gaan bereiken.

Eigenaar van adviesbureau: Forest@Design. Dit adviesbureau ontwikkelt en/of adviseert bij het opzetten van (inter-)nationale projecten waarin een duurzame, comfortabele toekomst voorop staat. Verder o.a. lid van de kenniskring lectoraat biobased bouwen bij CoE BBE/Avans.