Ecobouw NL tot juli 2019

Geschiedenis

Ecobouw NL heeft zijn oorsprong in de Green Deal Biobased Bouwen . Een aantal partners uit de Green deal hebben hun kennis en expertise gebundeld om het biobased bouwen voor te zetten.

Werkwijze en kennisdelen

Samenwerking en projecten

Ecobouw NL is een samenwerkingsverband van leden die er samen de schouders onder zetten om de bouw duurzamer te maken. Projecten waar wij bij worden betrokken worden door het bestuur, in onderling overleg uitgezet naar aangesloten partners.


Bestuursleden

Ons bestuur bestaat uit zes enthousiaste personen. Zij komen vanuit alle deelsectoren binnen de bouwwereld.