Ecobouw Nederland staat voor ‘groen’ bouwen


Ecobouw Nederland wil de bouw ‘vergroenen’ door samenwerking.  Anders gezegd: “We willen het ontwikkelen en toepassen van biobased en natuurlijke bouwmaterialen, -producten en -bouwconcepten bevorderen.” Door in alle geledingen van de bouw contacten te leggen en kennis te delen kunnen we deze doelen realiseren.

Onze missie in bio based en circulair bouwen


Stichting Ecobouw Nederland is opgericht om de positie van bio based en circulaire bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en optimaliseren. Deze missie wordt ingegeven door het urgente besef dat de bouwwereld in zo kort mogelijke termijn dient te veranderen.

Lees verder